Trang chủ

Thông tin dữ liệu

sơ đồ rà soát quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/05/2024 | 10:35 AM

sơ đồ rà soát quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

sơ đồ rà soát quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

Xem chi tiết tại đây