Trang chủ

Thông tin đầu tư

Chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về triền khai thực hiện Luật Đầu tư năm 2014

Ngày đăng 23/11/2015 | 02:43 PM
Chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về triền khai thực hiện Luật Đầu tư năm 2014

Thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư

Ngày đăng 23/11/2015 | 02:41 PM
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 về việc thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật Đầu tư (Luật Đầu tư số...

Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của Hà Nội cao nhất trong 4 năm gần đây

Ngày đăng 23/11/2015 | 02:36 PM
Năm 2012 kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đang trong tình trạng suy giảm, nhiều doanh nghiệp giảm quy mô hoặc xin tạm ngừng sản xuất. Tuy nhiên, các khu công nghiệp ở Hà Nội...

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 01/01 - 20/08/2010 (Tổng cục thống kê)

Ngày đăng 23/11/2015 | 02:35 PM
Số dự án Số vốn đăng ký (Dự án) (Triệu USD) TỔNG SỐ 658 10789.9 Phân theo một số địa phương ...

Danh sách 100 doanh nghiệp 100% vốn FDI lớn nhất Việt Nam

Ngày đăng 23/11/2015 | 02:33 PM
Tên dự án Tổng vốn đầu tư (USD) Vốn điều lệ (USD) Nước đầu tư Địa điểm thực hiện Mục tiêu...

Hà Nội duyệt dự án xây dựng đường gom Bắc Thăng Long - Nội Bài

Ngày đăng 23/11/2015 | 02:32 PM
Theo Quyết định số 3716/QĐ-UBND, Dự án xây dựng công trình đường gom Bắc Thăng Long - Nội Bài do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội làm chủ đầu tư. Tuyến đường gom có chiều dài hơn...

Nguồn thu từ thuế để phát triển kinh tế xã hội

Ngày đăng 23/11/2015 | 02:25 PM
Ai chỉ đạo GPMB ở nút Thanh Xuân? Đại biểu Vũ Đức Tân không giấu vẻ bức xúc khi liệt kê hàng loạt nguyên nhân khiến người dân kiện cáo kéo dài đến nay: không cắm mốc giới giải phóng mặt bằng,...