Trang chủ

Thông tin dữ liệu

Tổng hợp CSDl môi trường khu công nghiệp

Ngày đăng 05/06/2024 | 04:41 PM
Tổng hợp CSDl môi trường khu công nghiệp

Tổng hợp các doanh nghiệp có thông tin về môi trường

Ngày đăng 05/06/2024 | 04:38 PM
Tổng hợp các doanh nghiệp có thông tin về môi trường

biểu tổng hợp rà soát số lượng công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn thành phố (tính đến tháng 12-2023)

Ngày đăng 05/06/2024 | 04:32 PM
biểu tổng hợp rà soát số lượng công nhân lao động tại khu công nghiệp trên địa bàn thành phố (tính đến tháng 12-2023)

Thông tin lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Ngày đăng 05/06/2024 | 03:47 PM
Thông tin lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Định hướng phát triển không gian đô thị

Ngày đăng 30/05/2024 | 03:13 PM
Định hướng phát triển không gian đô thị

sơ đồ rà soát quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 30/05/2024 | 10:35 AM
sơ đồ rà soát quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội