V/v thực hiện thủ tục môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.
Ngày đăng 05/07/2024 | 2:51 PM

V/v thực hiện thủ tục môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

V/v thực hiện thủ tục môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

 

Xem chi tiết tại đây