Thông báo: Về việc giải quyết một số TTHC liên quan đến lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyết giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Ngày đăng 12/01/2023 | 5:56 AM

Thông báo: Về việc giải quyết một số TTHC liên quan đến lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyết giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong Khu công nghiệp thuộc phạm vị quản lý của UBND Thành phố;

Căn cứ các Quyết định của UBND các Quận, Huyện về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường đối với các dự án trong khu công nghiệp thuộc quận, huyện;

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thực hiện một số thủ tục hành chính về Môi trường nhằm tạo điều kiện và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như sau: