Trang chủ

Tin hoạt động

Tuyên truyền, phổ biến công tác điện năng và tiết kiệm năng lượng đặc biệt là dịp hè năm 2024
Ngày đăng 10/04/2024 | 3:34 AM

Tuyên truyền, phổ biến công tác điện năng và tiết kiệm năng lượng đặc biệt là dịp hè năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-BQL ngày 26/3/2024 về việc tuyên truyền, phổ biến công tác điện năng và tiết kiệm năng lượng đặc biệt là dịp hè năm 2024; đồng thời thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 04/4/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường tiết kiệm điện năm 2024 và các năm tiếp theo trong đó giao Ban Quản lý triển khai, tuyên truyền công tác tiết kiệm điện đến doanh nghiệp trong KCN; kiểm tra, giám sát doanh nghiệp về việc thực hiện tiết kiệm điện.

Ngày 9/4/2024, Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về điện năng và tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp KCN.

Hội nghị đã thu hút đông đảo doanh nghiệp quan tâm và tham gia, nội dung phổ biến tập trung vào các quy định về điện năng và tiết kiệm năng lượng; các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp…