Trang chủ

Tin hoạt động

Ban Chấp hành Đảng bộ các khu công nghiệp công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 16
Ngày đăng 05/04/2024 | 6:16 AM

Ban Chấp hành Đảng bộ các khu công nghiệp công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 16

Ngày 04/4, Đảng ủy các khu công nghiệp (KCN) và chế xuất Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 để sơ kết công tác Quý I/2024 và họp bàn, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng của Đảng bộ.
Theo báo cáo, trong quý I/2024, Đảng ủy các KCN&CX và cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra; xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm năm 2023. Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở đảng tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, quan tâm đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ với phương châm quyết liệt, sâu sát.


Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực báo cáo kết quả công tác 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2024

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết; chú trọng thực hiện các Kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Thành Ủy và Đảng ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban hành kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2024: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao” triển khai đến tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ sở và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người lao động trong các khu công nghiệp. Đã tổ chức 02 hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ động theo sát, nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng của các tổ chức cơ sở đảng. Kiện toàn 3 Tổ công tác đi tuyên truyền thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể; Trong Quý I, đã thành lập 05 tổ chức đảng, kết nạp 47 đảng viên. Quản lý và duy trì hiệu quả hoạt động 02 phần mềm: “Sổ tay đảng viên điện tử” và “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”. Công tác kiểm tra, giám sát có đổi mới, gắn với điều kiện, tình hình thực hiện tại cơ sở. Kiểm tra, giám sát theo hướng xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ về nội dung, thời gian, thời điểm kiểm tra ngay từ đầu năm.
Công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội cũng được Ban Thường vụ Đảng uỷ đặc biệt quan tâm. Trong đó, đã tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp

Chỉ đạo Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội tập trung điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Trong Quý I/2024, doanh thu của các doanh nghiệp KCN đạt 2.123 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước đạt 67 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.295 triệu USD. Thu hút 05 dự án mới, 02 dự án đầu tư mở rộng; Tổng vốn đầu tư đăng ký trong Quý I/2024 đạt 372,8 triệu USD quy đổi (tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm 2023).
Vai trò của Công đoàn và Đoàn Thanh niên tiếp tục được phát huy, có nhiều hoạt động thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về Tờ trình việc thành lập các Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ III và cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025).


Đồng chí Lê Quang Long, Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Lê Quang Long nêu bật các kết quả đạt được trong quý đầu năm; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Lê Quang Long đề nghị các đơn vị tập trung triển khai công tác thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên mới. Đồng thời, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa II và Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung thực hiện giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt là thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trần Minh