Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở " Công ty TNHH Công ty TNHH Dynapac (Hà Nội)"
Ngày đăng 23/04/2024 | 1:49 PM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở " Công ty TNHH Công ty TNHH Dynapac (Hà Nội)"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở " Công ty TNHH Công ty TNHH Dynapac (Hà Nội)"

Địa điểm: KCN Sài Đồng B, Long Biên, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết tại đây: