Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy sản xuất 1 và 2 Công ty TNHH Hal Việt Nam”
Ngày đăng 10/04/2024 | 10:19 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy sản xuất 1 và 2 Công ty TNHH Hal Việt Nam”

 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của “Nhà máy sản xuất 1 và 2 Công ty TNHH Hal Việt Nam”

 

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội

 

Xem chi tiết tại đây