tin tức xây dựng nền hành chính điện tử

iHanoi - Chạm để kết nối

Ngày đăng 10/07/2024 | 09:19 AM  | View count: 48
iHanoi - Chạm để kết nối

Hà Nội công bố vận hành các nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ

Ngày đăng 29/06/2024 | 03:23 PM  | View count: 118
Hà Nội công bố vận hành các nền tảng, ứng dụng của Đề án 06/Chính phủ

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Ngày đăng 27/02/2024 | 09:22 AM  | View count: 573
Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Quyết định V/v ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Ngày đăng 04/01/2022 | 07:11 AM  | View count: 826
Quyết định V/v ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHU CÔNG NGHIỆP QUANG MINH

Ngày đăng 13/04/2021 | 10:29 AM  | View count: 3979
       Thực hiện Đề án số 25-ĐA/TU ngày 06/12/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về củng cố, kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ...

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 08/03/2019 | 03:25 PM  | View count: 835
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành...

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 04/03/2019 | 03:43 PM  | View count: 562
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của...

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ : Về kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 22/02/2019 | 03:30 PM  | View count: 605
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ : Về kiểm soát thủ tục hành chính.   Xem chi tiét tại đây

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 11/02/2019 | 03:36 PM  | View count: 672
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính   ...

  bản đồ khu quản lý

  tin mới

  dịch vụ cộng đồng

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới