Trang chủ

Tin tức sự kiện

Công điện về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 29/01/2021 | 10:21 AM
Công điện số 02/CĐ-UBND của UBND Thành phố  về một số ...

Thông báo nội dung ôn tập, tài liệu phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Ngày đăng 21/01/2021 | 03:30 PM
Công văn số 97/TB-HĐXTVC ngày 21/1/2021 về thông báo nội dung ôn tập, tài liệu phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên...

Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Ngày đăng 11/01/2021 | 02:44 PM
Thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại trung tâm...

Thông báo v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Ngày đăng 01/12/2020 | 03:26 PM
Thông báo v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ...

Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Ngày đăng 28/11/2020 | 03:24 PM
Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp...

V/v kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 07/11/2020 | 10:11 AM
Công văn số 3195/TB-SNV ngày 6/11/2020 v/v kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020   Xem chi tiết tại...

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 04/11/2020 | 10:34 AM
Văn bản số 5151/UBND-KGVX ngày 28/10/20 của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong...