Trang chủ

Tin tức sự kiện

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 11/02/2019 | 03:36 PM
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính   ...

Thông báo thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức 3 để giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 03/01/2019 | 11:21 AM
Công văn số 1793/TB-BQL ngày 28/12/2019

Về việc hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật

Ngày đăng 26/11/2018 | 09:20 AM
  Công văn số 229/BQL-DN Biểu mẫu số 01 Biểu mẫu số 02 Biểu mẫu số 03 BIểu mẫu số 04 Biểu mẫu số 07  Phụ lục II Thông tư ...

Tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành, xử lý tình huống về công tác Đảng, đoàn thể cho Bí thư cấp ủy cơ sở.

Ngày đăng 01/10/2018 | 03:27 PM
        Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 23/9/2018 tại hội trường UBND phường Mỗ Lao, Hà...

Khai giảng Lớp cán bộ nguồn được quy hoạch vào các chức danh Bí thư cấp ủy cơ sở; Trưởng, phó các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy, đoàn thể, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng 01/10/2018 | 03:18 PM
        Thực hiện Thông báo số 1659-TB/BTCTU ngày 26/6/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch...

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Ngày đăng 16/07/2018 | 11:49 AM
Trong 02 ngày 07, 15/7/2018, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Ngày đăng 16/07/2018 | 11:26 AM
         Sáng ngày 11/7/2018, tại hội trường tầng 3, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức hội...

Thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 để giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 28/06/2018 | 09:38 AM
Công văn số 783/TB-BQL ngày 28/6/2018 về việc thông báo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 để giải quyết thủ tục hành chính 

Về cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/05/2018 | 09:41 AM
         Ngày 09/3/2018, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 59/KH-UBND về Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ...

Về việc thực hiện công tác PCCC và ATVSTP tại các KCN trong mùa nắng nóng

Ngày đăng 21/05/2018 | 02:46 PM
Công văn số 577/BQL-VPĐD ngày 21/5/2018 về thực hiện công tác PCCC và ATVSTP tại các KCN trong mùa nắng nóng