Trang chủ

Tin tức sự kiện

v/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ 2

Ngày đăng 04/06/2019 | 04:25 PM
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Giải báo chí toàn quốc “Báo...

V/v thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 04:23 PM
Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1146/HD-HĐTT về việc thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển...

Kế hoạch đăng ký dự xét tuyển công chức năm 2019 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với viên chức có 5 năm kinh nghiệm

Ngày đăng 23/05/2019 | 04:22 PM
Kế hoạch đăng ký dự xét tuyển công chức năm 2019 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với viên chức có 5 năm kinh nghiệm hiện đang công...

Quyết định số 291/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 04:21 PM
Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 291/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 16/05/2019 | 04:19 PM
Thông báo số 975/TB-HĐTT ngày 10/5/2019 của Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội. Chi tiết nội dung xem  tại đây Công ...

Về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 06:05 PM
     Ngày 9/5/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 967/TB-SNV về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành...

Thông báo thi tuyển công chức năm 2019 vào Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Ngày đăng 21/03/2019 | 09:18 AM
Văn bản số 454/TB-BQL ngày 20/3/2019 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về Thông báo thi tuyển công...

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 08/03/2019 | 03:25 PM
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành...

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 04/03/2019 | 03:43 PM
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của...

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ : Về kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 22/02/2019 | 03:30 PM
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ : Về kiểm soát thủ tục hành chính.   Xem chi tiét tại đây