Trang chủ

Tin tức sự kiện

Về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 06:05 PM
     Ngày 9/5/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 967/TB-SNV về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành...

Thông báo thi tuyển công chức năm 2019 vào Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Ngày đăng 21/03/2019 | 09:18 AM
Văn bản số 454/TB-BQL ngày 20/3/2019 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về Thông báo thi tuyển công...

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 08/03/2019 | 03:25 PM
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành...

Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 04/03/2019 | 03:43 PM
Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của...

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ : Về kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 22/02/2019 | 03:30 PM
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ : Về kiểm soát thủ tục hành chính.   Xem chi tiét tại đây

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 11/02/2019 | 03:36 PM
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính   ...

Thông báo thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức 3 để giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 03/01/2019 | 11:21 AM
Công văn số 1793/TB-BQL ngày 28/12/2019

Về việc hướng dẫn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật

Ngày đăng 26/11/2018 | 09:20 AM
  Công văn số 229/BQL-DN Biểu mẫu số 01 Biểu mẫu số 02 Biểu mẫu số 03 BIểu mẫu số 04 Biểu mẫu số 07  Phụ lục II Thông tư ...

Tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành, xử lý tình huống về công tác Đảng, đoàn thể cho Bí thư cấp ủy cơ sở.

Ngày đăng 01/10/2018 | 03:27 PM
        Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 23/9/2018 tại hội trường UBND phường Mỗ Lao, Hà...

Khai giảng Lớp cán bộ nguồn được quy hoạch vào các chức danh Bí thư cấp ủy cơ sở; Trưởng, phó các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy, đoàn thể, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng 01/10/2018 | 03:18 PM
        Thực hiện Thông báo số 1659-TB/BTCTU ngày 26/6/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch...