Trang chủ

Tin tức sự kiện

Văn bản số 545/BQL-QLDN ngày 13/04/2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội v/v Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngày đăng 14/04/2020 | 05:46 PM
Văn bản số 545/BQL-QLDN ngày 13/04/2020  của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội v/v Hướng dẫn việc tạm dừng ...

Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN và chế xuất Hà Nội

Ngày đăng 13/04/2020 | 02:45 PM
Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm...

Quyết định về công bố danh mục thủ tịch hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Ngày đăng 08/04/2020 | 02:39 PM
Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 3/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về công bố danh mục thủ tịch hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của...

v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 01/04/2020 | 02:34 PM
Văn bản sô 510/BQL-QLDN ngày 1/4/2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về thực hiện các biện...

v/v phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 31/03/2020 | 02:31 PM
Văn bản số  505/BQL-QLDN ngày 31/3/2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về phòng chống dịch...

Về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày đăng 25/03/2020 | 02:47 PM
Văn bản số 1001/UBND-KGVX ngày 24/3/20 của UBND Thành phố Hà Nội V/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.   ...