Trang chủ

Tin nổi bật

 

Thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm trên phần mềm Quản lý doanh nghiệp
Ngày đăng 14/06/2024 | 9:13 AM

Thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm trên phần mềm Quản lý doanh nghiệp

Thực hiện các quy định hiện hành về chế độ báo cáo 6 tháng đầu năm,Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) Hà Nội, các công ty hạ tầng KCN và các phòng chuyên môn triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Doanh nghiệp trong khu công nghiệp báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh và các công tác khác theo quy định của nhà nước trên phần mềm quản lý doanh nghiệp tại địa chỉ https://qldn-hiza.hanoi.gov.vn; trên ứng dụng di động doanh nghiệp tìm kiếm theo từ khóa "Quản lý DN KCN TP HN"(Các biểu
mẫu báo cáo có trên phần mềm).
2. Các công ty kinh doanh hạ tầng KCN có trách nhiệm cùng phối hợp triển khai gửi văn bản này đến các doanh nghiệp trong KCN, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đầy đủ theo quy định.
3. Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý theo phân công tiến hành đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo, chịu trách nhiệm về đôn đốc các mảng báo cáo theo lĩnh vực của Phòng, lập danh sách những doanh nghiệp không thực hiện, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định
Ban Quản lý yêu cầu doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hoàn thành đúng thời hạn. Đối với doanh nghiệp không chấp hành Ban Quản lý sẽ có văn bản nhắc nhở đến từng doanh nghiệp, đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý, cử đoàn cán bộ đến làm việc với
doanh nghiệp xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý theo quy định. Doanh nghiệp cần hỗ trợ đề nghị liên hệ ông Đoàn Minh Đức, phòng KHTH, Ban Quản lý, SĐT: 0832298383 để được hỗ trợ./.

 

Xem chi tiết tại đây