Trang chủ

Tin nổi bật

 

Vận động hiến máu tình nguyện năm 2024
Ngày đăng 12/06/2024 | 9:04 AM

Về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 110-KH/ĐU ngày 03/01/2024 của Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về việc triển khai Kế hoạch số 04/KH-BCĐTP của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Ban Quản lý) đề nghị các doanh nghiệp ực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa cao đẹp và trách nhiệm xã hội đến người lao động của công tác hiến máu tình nguyện; vận động, động viên người lao động và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tự nguyện tham gia hiến máu. (in các thông điệp tuyên truyền, vận động dán tại các vị trí phù hợp)
2. Tổng hợp danh sách người lao động tham gia hiến máu tình nguyện gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: bà Nguyễn Thị Linh, số điện thoại: 0987123985 để tổ chức lấy máu, tiếp nhận máu theo quy định.
3. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức hiến máu hoặc có người đã tham gia hiến máu tình nguyện, tổng hợp số lượng người, đơn vị máu đã tham gia hiến gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện Thành phố.
4. Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tổ chức tuyên truyền, vận động bằng hình thức trực quan như treo pano, áp phích tại các trục đường chính, vị trí phù hợp tại KCN.
5. Một số thông điệp, nội dung tuyên truyền, vận động tham khảo:
- “Máu cứu người ở ngay trong trái tim của mỗi chúng ta”;
- “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”;
- “Hiến máu cứu người - Xin đừng thờ ơ”;
- “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hi vọng”;
- “Hiến máu hôm nay - Sức khỏe ngày mai”.
Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thông báo và đề nghị doanh nghiệp triển khai thực hiện./.

 

Xem chi tiết tại đây