Trang chủ

Tin nổi bật

 

Về tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID
Ngày đăng 05/06/2024 | 3:19 PM

Về hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID)

Về tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

 

Xem chi tiết tại đây 

 

 

 

 

Hướng dẫn phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID 

 

Xem chi tiết tại đây