Trang chủ

Tin hoạt động

V/v thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Ngày đăng 31/05/2024 | 10:02 AM

V/v thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 1426/UBNDKSTTHC ngày 10/5/2024 về triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại các Bộ phận Một cửa trên địa bàn Thành phố. Để đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi giao dịch thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, Ban Quản lý ác khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Ban Quản lý) thống nhất thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ hí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý từ ngày 01/6/2024. Đề nghị các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí (nếu có) đối với hồ sơ TTHC, như sau:

1. Thực hiện chuyển khoản qua tài khoản của Ban Quản lý (cụ thể theo nội dung thông báo của Ban uản lý).

2. Thực hiện thanh toán bằng mã QR tại Bộ phận Một cửa của Ban Quản lý.

Ban Quản lý thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức trong Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố biết và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Quản lý (điện thoại: 024 33560426) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

 

Xem chi tiết tại đây