Trang chủ

Tin hoạt động

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024
Ngày đăng 23/01/2024 | 10:12 AM

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024

Sáng ngày 19/01/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã được nghe dự thảo các báo cáo công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và báo cáo công khai tài chính cơ quan năm 2023.

Năm 2023, được sự tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn viên chức các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Quản lý; sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể, tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật:. Tính đến tháng 12/2023, các KCN đã thu hút đầu tư được 10 dự án mới (05 dự án trong nước vốn đăng ký 491 tỷ đồng, 05 dự án FDI vốn đăng ký 170 triệu USD); 20 dự án mở rộng (vốn đầu tư tăng 137,6 triệu USD và 6.905 tỷ đồng). Lũy kế năm 2023 các KCN đã thu hút đầu tư được 613 triệu USD quy đổi, tăng 71,16% so với cùng kỳ năm 2022. Chủ động tham mưu với UBND Thành phố tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng KCN. Tích cực tham mưu, tổng hợp, đề xuất triển khai đầu tư phát triển các KCN mới theo quy hoạch được duyệt.

Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện về việc tham gia ý kiến về Báo cáo phương án phát triển hệ thống KCN trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; đã phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở, ngành tổ chức lập quy hoạch phân khu 3 khu công nghiệp (Sạch Sóc Sơn, Phụng Hiệp, Bắc Thường Tín); đã tổ chức 12 buổi tập huấn cho hơn 3.000 lượt doanh nghiệp tham dự và tổ chức 04 Đoàn kiểm tra với 149 lượt doanh nghiệp. Công tác quản lý lao động và giải quyết việc làm ngày càng phát huy tốt vai trò tích cực, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, chủ động phòng ngừa và hạn chế đình công, ngừng việc tập thể, tạo môi trường làm việc ổn định.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ; công khai tài chính của cơ quan; công khai tài chính của Công đoàn cơ sở năm 2023.

          Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung một số chế độ, chính sách, cơ sở vật chất của cơ quan năm 2024.

Hội nghị đã triển khai thực hiện bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ  2023 - 2024 với 100% tham dự biểu quyết thông qua danh sách do Ban Chấp hành công đoàn giới thiệu bầu ban thanh tra nhân dân.

          Trên cơ sở kết quả của các mặt công tác năm 2023, Hội nghị đã trao tặng danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 12 cá nhân và giấy khen cho 09 cá nhân có thành tích thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023.

 

 

Đồng chí Lê Quang Long, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Quản lý

trao danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân

 

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý trao Giấy khen cho các cá nhân

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Quang Long đã tiếp thu các ý kiến phát biểu của các tập thể cá nhân và giao các đơn vị liên quan tham mưu giải quyết; đồng thời nhấn mạnh năm 2024 là năm quan trọng để Thủ đô Hà Nội hoàn thành những mục tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Đồng chí Lê Quang Long đề nghị các phòng, ban, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, cần tiếp tục rà soát, làm tốt công tác quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển các khu công nghiệp theo nội dung Đề án thành lập 02 đến 05 KCN mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 đã được UBND Thành phố phê duyệt, đảm bảo tiến độ, hiệu quả; Phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu KTXH và Viện QHXD tiếp tục thực hiện rà soát, cập nhật, đề xuất phương án phát triển hệ thống KCN tích hợp vào quy hoạch Thủ đô; Tăng cường nắm bắt tình hình doanh nghiệp trong các KCN...

 

Đồng chí Lê Quang Long, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng Ban Quản lý phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Lê Quang Long cũng đề nghị Công đoàn cơ quan cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên Công đoàn.  Động viên cán bộ, đoàn viên Công đoàn không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao hơn nữa phẩm chất, đạo đức, nhận thức chính trị, kiên định giữ vững lập trường chính trị tư tưởng, tư duy năng động, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Tăng cường phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu năm 2024. Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức phát động, đăng ký thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao./.

Trần Minh