Thông tin doanh nghiệp cần biết

V/v hướng dân cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

Ngày đăng 09/06/2021 | 11:30 AM  | View count: 6120
V/v hướng dân cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

Quyết định V/v ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 09/06/2021 | 11:23 AM  | View count: 676
Quyết định V/v ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

v/v đôn đốc sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp

Ngày đăng 25/05/2021 | 08:33 PM  | View count: 240
Phòng và chống dịch bệnh

v/v thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND Thành phố

Ngày đăng 24/05/2021 | 08:43 PM  | View count: 674
v/v thực hiện Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND Thành phố

v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 18/05/2021 | 09:34 AM  | View count: 569
v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch ...

v/v triển khai sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 15/05/2021 | 12:21 AM  | View count: 293
v/v triển khai sử dụng phần mềm trực tuyến báo cáo phòng, chống dịch Covid-19   Xem chi tiết tại đây

Vv Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp

Ngày đăng 15/05/2021 | 12:16 AM  | View count: 202
Vv Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp   Xem chi tiết tại đây ...

Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày đăng 13/05/2021 | 09:29 AM  | View count: 626
Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển...

v/v tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 12/05/2021 | 02:46 AM  | View count: 503
v/v tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp   Xem ...

v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 07/05/2021 | 10:00 AM  | View count: 110
v/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ...

v/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 07/05/2021 | 09:22 AM  | View count: 77
v/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 05/05/2021 | 03:27 PM  | View count: 97
v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp   Xem chi tiết...

v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khu công nghiệp

Ngày đăng 28/04/2021 | 03:30 PM  | View count: 100
v/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các khuc ông nghiệp   Xem ...

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Ngày đăng 27/04/2021 | 12:30 AM  | View count: 4576
      Sáng 25/4, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập quán...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)

Ngày đăng 26/04/2021 | 10:06 AM  | View count: 295
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2021)   Xem chi tiết tại đây

  bản đồ khu quản lý

  tin mới

 

  dịch vụ cộng đồng

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới