Trang chủ

Thông tin đầu tư

Từ ngày 15/7, người lao động được tạm trú trong khu công nghiệp
Ngày đăng 07/06/2022 | 9:01 AM

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực từ ngày 15/7/2022, thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Trong đó, Điều 25 Nghị định nêu rõ, người lao động được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp nếu đáp ứng điều kiện dưới đây:

Trước đây, trong khu công nghiệp, khu chế xuất không cho phép dân cư sinh sống. Chỉ trong một số trường hợp cần thiết thì người nước ngoài là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia mới được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy nhiên, với quy định mới tại Điều 25 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, các chuyên gia và cả người lao động sẽ được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

lao-dong.jpg

Từ ngày 15/7, người lao động sẽ được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh minh họa.

1. Trường hợp tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp:

Trong khu công nghiệp không có nơi thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

Chuyên gia, NLĐ được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện theo quy định: Đối với chuyên gia, NLĐ là người Việt Nam thì thực hiện tạm trú, lưu trú theo quy định của pháp luật về cư trú; đối với chuyên gia, NLĐ là người nước ngoài thì thực hiện tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở lưu trú được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của khu công nghiệp; bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Hiện hành, không cho phép dân cư sinh sống tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Trường hợp cần thiết, người nước ngoài (gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của UBND cấp tỉnh. Việc tạm trú của người nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tại khoản 3 Điều 29 Nghị định 82/2018/NĐ-CP.

2. Trường hợp lưu trú ở doanh nghiệp tại khu công nghiệp:

Trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, biểu tình, bạo loạn hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, chuyên gia, người lao động được phép lưu trú ở doanh nghiệp, ở lại doanh nghiệp tại khu công nghiệp theo quy định sau đây:

Đối với chuyên gia, NLĐ là người Việt Nam được phép lưu trú ở doanh nghiệp tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về cư trú;

Đối với chuyên gia, NLĐ là người nước ngoài được phép ở lại doanh nghiệp tại khu công nghiệp trong thời gian ít hơn 30 ngày và phải thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam./.

Chi tiết Nghị định 35/2022/NĐ-CP tại ĐÂY

(kiemsat.vn)