Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: “Nhà máy xử lý tráng phủ kim loại Thiên Việt Technology
Ngày đăng 04/07/2024 | 3:18 PM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: “Nhà máy xử lý tráng phủ kim loại Thiên Việt Technology

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: “Nhà máy xử lý tráng phủ kim loại Thiên Việt Technology

Địa điểm: Lô 14, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

 

Xem chi tiết tại đây