Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: “Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc xây dựng, các hỗ trợ có liên quan và thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối máy móc”
Ngày đăng 14/06/2024 | 10:40 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: “Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc xây dựng, các hỗ trợ có liên quan và thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối máy móc”

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án: “Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc xây dựng, các hỗ trợ có liên quan và thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối máy móc” của công ty Công ty TNHH Nishio Rent All Việt Nam

Địa điểm: nhà xưởng số 5 thuê lại của Công ty Cổ phần CMT Việt Nam, một phần lô CN3* (trước đây quy hoạch là lô CN3.1-1), Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam

 

Xem chi tiết tại đây