Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của công ty TNHH Asti Hà Nội
Ngày đăng 14/06/2024 | 10:25 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của công ty TNHH Asti Hà Nội

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của công ty TNHH Asti Hà Nội

Địa điểm: Lô số 37, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

 

Xem chi tiết tại đây