Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án "Xưởng giặt là của Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Sóng Xanh"
Ngày đăng 07/06/2024 | 7:52 AM

Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án "Xưởng giặt là của Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Sóng Xanh"

Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án "Xưởng giặt là của Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Sóng Xanh"

Địa điểm: Lô CN-A2 KCN Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây: