Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Nhà máy Aikawa Việt Nam”
Ngày đăng 05/06/2024 | 3:34 PM

Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Nhà máy Aikawa Việt Nam”

Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường Dự án “Nhà máy Aikawa Việt Nam”
Địa điểm:Lô M-5a (1), Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La,Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 

 

Xem chi tiết tại đây