Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: Chi nhánh Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội
Ngày đăng 27/05/2024 | 4:07 PM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: Chi nhánh Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: Chi nhánh Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội 

 

Địa điểm: Lô CN-B3, KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

 

Xem chi tiết tại đây