Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở "Công ty TNHH Honest VN"
Ngày đăng 25/05/2024 | 4:02 PM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở "Công ty TNHH Honest VN"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường (Công ty TNHH Honest VN)

 

Địa điểm Lô 8Bvà 8C, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phốHà Nội 

 

Xem chi tiết tại đây