Trang chủ

Thông báo

Giấy phép môi trường - Công ty TNHH Enkei Việt Nam
Ngày đăng 05/04/2024 | 10:06 AM

Giấy phép môi trường - Công ty TNHH Enkei Việt Nam

Giấy phép môi trường - Công ty TNHH Enkei Việt Nam

 

Địa chỉ: Lô  N-2 và  N-3(Lô  H3  theo  QĐ  số  4477/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết KCN Thăng Long, tỷ lệ 1/200),khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

 

Xem chi tiết tại đây