Trang chủ

Thông báo

Báo cáo Giấy phép môi trường Dự án “Công ty TNHH Hệ thống năng lượng tại Việt Nam – Xây dựng lại nhà xưởng GĐ1
Ngày đăng 04/03/2024 | 10:39 AM

Báo cáo Giấy phép môi trường Dự án “Công ty TNHH Hệ thống năng lượng tại Việt Nam – Xây dựng lại nhà xưởng GĐ1

Báo cáo Giấy phép môi trường Dự án “Công ty TNHH Hệ thống năng lượng tại Việt Nam – Xây dựng lại nhà xưởng GĐ1
 

Địa điểm: Lô đất số 13, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 

Xem chi tiết tại đây