Trang chủ

Thông báo

GIấy phép môi trường (Công ty Cổ phần Công nghệ cao Thái Minh)
Ngày đăng 07/02/2024 | 3:34 PM

GIấy phép môi trường (Công ty Cổ phần Công nghệ cao Thái Minh)

GIấy phép môi trường (Công ty Cổ phần Công nghệ cao Thái Minh)

 

Địa điểm: Lô CN5, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

 

Xem chi tiết tại đây