Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư "Xây dựng nhà máy mới tại Phú Nghĩa - Phương án điều chỉnh"
Ngày đăng 23/01/2024 | 10:07 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư "Xây dựng nhà máy mới tại Phú Nghĩa - Phương án điều chỉnh"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư "Xây dựng nhà máy mới tại Phú Nghĩa - Phương án điều chỉnh"

Địa điểm: Lô CN-7, khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

 

Xem chi tiết tại đây