Trang chủ

Thông báo

Giấy phép môi trường (Cấp điều chỉnh lần thứ nhất) Dự án “Công ty TNHH Kyoei Việt Nam"
Ngày đăng 22/01/2024 | 4:08 AM

Giấy phép môi trường (Cấp điều chỉnh lần thứ nhất) Dự án “Công ty TNHH Kyoei Việt Nam"

Giấy phép môi trường (Cấp điều chỉnh lần thứ nhất) Dự án “Công ty TNHH Kyoei Việt Nam" 

Địa điểm: lô 2-3 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội”

 

Xem chi tiết tại đây