Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án "Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc"
Ngày đăng 19/01/2024 | 2:44 PM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án "Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án "Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc"

Địa điểm: Lô 1C1, Khu Công nghiêp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

 

Xem chi tiết tại đây