Trang chủ

Thông báo

Giấy phép môi trường ( Công ty cổ phần Hacinco)
Ngày đăng 12/01/2024 | 10:04 AM

Giấy phép môi trường ( Công ty cổ phần Hacinco) dự án đầu tư: “Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng”

Giấy phép môi trường ( Công ty cổ phần Hacinco) dự án đầu tư: “Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng”
Địa chỉ: Lô số 02 KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. 

Xem chi tiết tại đây