Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "“Sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại máy móc và trang thiết bị y tế, dụng cụ và đồ dùng y tế, các loại bán thành phấm liên quan” " Công ty TNHH Terumo Việt Nam
Ngày đăng 10/01/2024 | 9:47 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "“Sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại máy móc và trang thiết bị y tế, dụng cụ và đồ dùng y tế, các loại bán thành phấm liên quan” " Công ty TNHH Terumo Việt Nam

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "“Sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại máy móc và trang thiết bị y tế, dụng cụ và đồ dùng y tế, các loại bán thành phấm liên quan” " Công ty TNHH Terumo Việt Nam

Địa điểm: Lô 44A-44B-44C, Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

 

Xem chi tiết tại đây