Trang chủ

Thông báo

Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "Công ty TNHH Sejong Vina"
Ngày đăng 26/12/2023 | 2:59 AM

Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "Công ty TNHH Sejong Vina"

Giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "Công ty TNHH Sejong Vina"

Địa điểm dự án: Lô CN3.1-1, Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: