Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nagakawa Special Steels Việt Nam"
Ngày đăng 22/12/2023 | 2:52 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nagakawa Special Steels Việt Nam"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nagakawa Special Steels Việt Nam"

Địa điểm dự án: Lô 29B, Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Tràng An).

Tải tài liệu tại đây: