Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nhà máy thức ăn gia súc- Công ty TNHH New Hope Hà Nội"
Ngày đăng 20/12/2023 | 11:48 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nhà máy thức ăn gia súc- Công ty TNHH New Hope Hà Nội"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nhà máy thức ăn gia súc- Công ty TNHH New Hope Hà Nội"

Địa điểm dự án:  Khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Tải tài liệu tại đây: