Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " MXV PROJECT"
Ngày đăng 12/12/2023 | 2:56 PM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " MXV PROJECT"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " MXV PROJECT"

Địa điểm dự án: Lô P15, Khu cong nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: