Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng"
Ngày đăng 07/12/2023 | 3:34 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng"

Địa diểm: Lô 2 , khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

 

Xem chi tiết tại đây