Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Công ty TNHH Sato VIệt Nam"
Ngày đăng 02/12/2023 | 1:25 PM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Công ty TNHH Sato VIệt Nam"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Công ty TNHH Sato VIệt Nam"

Địa điểm dự án: Lô B2, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: