Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Công ty TNHH SD Việt Nam"
Ngày đăng 01/12/2023 | 3:56 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Công ty TNHH SD Việt Nam"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Công ty TNHH SD Việt Nam"

Địa điểm Dự án: Lô H2A , KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: