Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nhà máy Sejong Vina"
Ngày đăng 26/11/2023 | 8:14 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nhà máy Sejong Vina"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nhà máy Sejong Vina"

Địa điểm dự án: Một phần lô CN3, KCN Thạch Thất- Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Tải tài liệu tại đây: