Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "Nhả máy sản xuất bao bì Thủ đô - Công trình nhà xưởng giai đoạn 2 và nhà xưởng giai đoạn 3"
Ngày đăng 06/11/2023 | 9:57 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "Nhả máy sản xuất bao bì Thủ đô - Công trình nhà xưởng giai đoạn 2 và nhà xưởng giai đoạn 3" Địa chỉ: Lô số 16, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "Nhả máy sản xuất bao bì Thủ đô - Công trình nhà xưởng giai đoạn 2 và nhà xưởng giai đoạn 3"
 
Địa chỉ: Lô số 16, khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Tải tại liệu tại đây