Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam"
Ngày đăng 06/11/2023 | 4:28 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Công ty TNHH MHI Aerospace Việt Nam"

Địa điểm Dự án: Lô N-8 (Lô H7) Khu Công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: