Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nhà xưởng sản xuất và gia công thép Phú Thành"
Ngày đăng 26/10/2023 | 4:13 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nhà xưởng sản xuất và gia công thép Phú Thành"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Nhà xưởng sản xuất và gia công thép Phú Thành"

Địa điểm dự án: KCN Thạch Thất-Quốc Oai-Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: