Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Công ty Thuốc lá Thăng Long"
Ngày đăng 18/10/2023 | 8:45 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Công ty Thuốc lá Thăng Long"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư " Công ty Thuốc lá Thăng Long"

Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN1- Khu công nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, Huyện Quốc Oai- Thành phố Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: