Trang chủ

Thông báo

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "Công ty TNHH Enkei Việt Nam"
Ngày đăng 10/10/2023 | 8:27 AM

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "Công ty TNHH Enkei Việt Nam"

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư "Công ty TNHH Enkei Việt Nam"

Địa điểm thực hiện dự án: Lô N-2 và N-3 Khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tải tài liệu tại đây: